Các cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu đặt quảng cáo trên Ahaphim vui lòng liên hệ:

Email: crngocthuan2@gmail.com

Skype: thuan.tran2807

Trân trọng cảm ơn.