Các cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu đặt quảng cáo trên Ahaphim vui lòng liên hệ:

Email: ahaphim.com@gmail.com

Skype: live:ahaphim.com

Trân trọng cảm ơn.